t
0344 647 000
|

Opstellen financiële prognoses, investerings- en liquiditeitsbegrotingen

Opstellen financiële prognoses, investerings- en liquiditeitsbegrotingen

 

De financiële prognose, investerings- en liquiditeitsbegroting maken deel uit van het businessplan van je onderneming. Het komt neer op het maken van een overzicht van de verwachte toekomstige uitgaven en ontvangsten van een bedrijf. Simpel gezegd hebben we het hier dus over gelden die in en uit je bedrijf stromen.

Het opstellen van een financiële prognose, investerings- en liquiditeitsbegroting heeft voordelen voor jou als ondernemer. Jij en investeerders krijgen namelijk namelijk inzicht in de geldstromen en wanneer die moeten worden aangevuld. Ben je op zoek naar een investeerder? Dan is het opstellen van een financiële prognose, investerings- en liquiditeitsbegroting aan te raden. We helpen je er graag bij.

We begrijpen dat je als ondernemer andere dingen aan je hoofd hebt dan het opstellen van een financiële prognose, investerings- en liquiditeitsbegroting. Toch is de informatie die je eruit haalt van groot belang voor de groei van je bedrijf. Laat ons je daarom begeleiden bij het opstellen van de verwachte inkomsten en uitgaven van de zaak. Want samen met je begin- en eindbalans en je winst- en verliesrekening geeft het een goed beeld van de financiële toekomst van je onderneming. Je kunt zo problemen voorkomen. Daarmee is het misschien wel het allerbelangrijkste element van de financiële besturing van je bedrijf.