t
0344 647 000
|

Nieuws

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022


Geplaatst op: 2022-07-05
Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn. .. Lees meer

Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers


Geplaatst op: 2022-07-04
Kleine(re) ondernemers hebben nog tot en met 30 november 2022 17.00 uur de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om te digitaliseren. Met deze subsidie kunnen zij advies inwinnen en technologie aanschaffen om te digitaliseren. .. Lees meer

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%


Geplaatst op: 2022-07-04
De invorderingsrente wordt per 1 juli a.s. verhoogd van 0,01 naar 1%. Daarna wordt de invorderingsrente in stappen verhoogd naar uiteindelijk 4%. .. Lees meer

Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling


Geplaatst op: 2022-07-01
Voor scholieren en studenten die wat willen bijverdienen bestaat een speciale regeling voor de loonheffing. Deze scholieren-en studentenregeling is met name bedoeld voor vakantiewerkers. Het kost u als werkgever niets extra, maar u bespaart de scholier of student een hoop administratief gedoe. .. Lees meer

Belastingdienst start met rechtsherstel box 3


Geplaatst op: 2022-07-01
De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen. .. Lees meer

Studiekostenbeding: wat verandert er?


Geplaatst op: 2022-06-30
Vanaf augustus verandert de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding. Dit is het gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor u als werkgever? .. Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2022


Geplaatst op: 2022-06-30
Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze in voor u en uw werknemers? .. Lees meer

Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe


Geplaatst op: 2022-06-29
De fiscus heeft jarenlang de aftrek van giften aan culturele instellingen te beperkt toegepast. Dit blijkt uit een juridische analyse, zo schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. .. Lees meer

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022


Geplaatst op: 2022-06-28
Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden? .. Lees meer

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL


Geplaatst op: 2022-06-28
Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiële stukken worden bepaald, aldus de rechter. .. Lees meer

Toeslagen voor Oekraïners


Geplaatst op: 2022-06-27
Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een wetswijziging voor. .. Lees meer

Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit


Geplaatst op: 2022-06-27
De TVL kende specifieke voorwaarden voor starters. Zou u ook als starter moeten worden aangemerkt wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wijzigde in de periode dat deze subsidieregeling van kracht was? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? .. Lees meer

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken


Geplaatst op: 2022-06-24
De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken. .. Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022


Geplaatst op: 2022-06-24
Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid. .. Lees meer

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie


Geplaatst op: 2022-06-23
Er komt € 13 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie. Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan de subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). .. Lees meer

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?


Geplaatst op: 2022-06-22
Als u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zijn de huurinkomsten belast. Maar wat nu als u de woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat nog verschil? .. Lees meer

Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers


Geplaatst op: 2022-06-22
Werkgevers in de zorg kunnen subsidie krijgen als ze zieke werknemers langer dan twee jaar loon willen blijven doorbetalen. Het doel van deze regeling is om zorgwerknemers die door corona ziek zijn geworden te behouden voor de zorg. .. Lees meer

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?


Geplaatst op: 2022-06-21
De Regeling Werktijdverkorting (wtv) regelt een WW-uitkering voor werknemers voor de door hen niet-gewerkte uren tijdens een korte periode dat een onderneming minder werk heeft. Tot 1 oktober 2021 konden werkgevers geen gebruikmaken van de wtv. Deze was tijdelijk vervangen door de NOW. Vanaf 1 oktober 2021 is het echter weer mogelijk om een beroep te doen op de wtv. .. Lees meer

Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal


Geplaatst op: 2022-06-21
Vanaf 1 augustus van dit jaar wordt het mogelijk een bv volledig online op te richten. Nu is het al mogelijk een notariële akte digitaal te laten passeren, maar het volledig online oprichten van een bv kan nog niet. .. Lees meer