t
0344 647 000
|

Nieuws

Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan


Geplaatst op: 2020-09-18
What proposals and changes in the area of taxation did Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra pull from his briefcase on the third Tuesday of September? The measures set out in the 2021 Tax Plan have been influenced greatly by the coronavirus crisis. A brief explanation of the ten most important proposals and changes is provided below. .. Lees meer

Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens


Geplaatst op: 2020-09-18
De belastingheffing over sparen en beleggen gaat vanaf volgend jaar degene met een klein vermogen meer ontzien. Dit gebeurt door het vrijgestelde vermogen te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 en naar € 100.000 voor degene met een fiscaal partner. Dit staat in het Belastingplan 2021. .. Lees meer

Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb


Geplaatst op: 2020-09-17
De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021. .. Lees meer

Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd


Geplaatst op: 2020-09-17
De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan al was aangekondigd. Als de belastingplannen van het kabinet doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna € 4.000 lager. .. Lees meer

Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021


Geplaatst op: 2020-09-16
Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij. .. Lees meer

Transitievergoeding kan toeslagen verminderen


Geplaatst op: 2020-09-15
Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen vaak minder hoge toeslagen. Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dit niet ongewenst. Dit antwoordt hij op Kamervragen. .. Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2020


Geplaatst op: 2020-09-15
Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, krijgt u te maken met fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. Denk aan inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting. .. Lees meer

Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete


Geplaatst op: 2020-09-14
Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat u erop toeziet dat uw opdrachtnemer zich aan alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden houdt. .. Lees meer

Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug!


Geplaatst op: 2020-09-13
Als u vorig jaar ergens in de EU goederen of diensten heeft gekocht, kunt u de btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit moet vóór 1 oktober gebeuren, anders vist u achter het net. .. Lees meer

Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend


Geplaatst op: 2020-09-11
Ondernemers met financiële problemen zijn nogal eens gedwongen hun toevlucht te nemen tot schuldsanering. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt onder welke voorwaarden de instantie hieraan meewerkt. .. Lees meer

NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?


Geplaatst op: 2020-09-10
Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft u wel of niet een verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig? .. Lees meer

Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?


Geplaatst op: 2020-09-10
Gemeenten zijn verplicht in een bestemmingsplan aan te geven wat de ontwikkelingsplannen van de gemeente zijn. Een bestemmingsplan moet regelmatig worden herzien of verlengd. Zo niet, dan kunt u soms een beroep doen op de legessanctie. .. Lees meer

Dans- en toneelcao met minimumtarief zzp’er


Geplaatst op: 2020-09-09
De cao voor dans- en toneelgezelschappen bevat een bepaling met een minimumtarief voor zzp’ers. Minister Koolmees heeft de cao algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao voor de gehele bedrijfstak geldt. .. Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2020


Geplaatst op: 2020-09-08
Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. .. Lees meer

Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober


Geplaatst op: 2020-09-08
Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren. .. Lees meer

Ook TVL voor recreatieve vliegsector


Geplaatst op: 2020-09-06
De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, is eerder opengesteld voor de recreatieve vliegsector. Deze sector bestaat onder meer uit ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes en is toegevoegd aan de lijst met SBI-codes. .. Lees meer

Ook extra steun voor gemeentes en cultuur


Geplaatst op: 2020-09-04
Naast de verlenging van de algemene steunmaatregelen vanwege corona, komt er ook extra steun voor gemeentes en voor de culturele sector. In totaal gaat het om ruim € 1,25 miljard. .. Lees meer

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?


Geplaatst op: 2020-09-03
Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden? .. Lees meer

Beslagvrije voet nu al naar 95 procent


Geplaatst op: 2020-09-03
Als bij misbruik van een uitkering een boete wordt opgelegd, mag het inkomen van betrokkene door de boete niet dalen tot onder 90% van het bijstandsniveau. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de Centrale Raad van Beroep, CRvB, beslist dat nu al dient te worden uitgegaan van 95% van het bijstandsniveau. .. Lees meer