t
0344 647 000
|

Nieuws

Langer de tijd voor noodloket flexwerker


Geplaatst op: 2020-07-13
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. .. Lees meer

Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout


Geplaatst op: 2020-07-10
Als u te veel belasting heeft betaald, krijgt u hierover volgens bepaalde richtlijnen rente vergoed. Dat geldt ook als de te veel betaalde belasting het gevolg is van een door uzelf gemaakte fout. Dit besliste de rechtbank Noord-Nederland onlangs. .. Lees meer

Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW?


Geplaatst op: 2020-07-09
Er heerst veel verwarring over de verplichting om een verklaring te overleggen indien een ondernemer gebruikmaakt van de NOW. Om welke verklaringen gaat het? .. Lees meer

TOFA, let op de deadline van 12 juli


Geplaatst op: 2020-07-08
Flexwerkers met inkomensverlies vanwege corona kunnen nog tot en met 12 juli 2020 een financiële tegemoetkoming aanvragen (TOFA). .. Lees meer

Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel


Geplaatst op: 2020-07-08
De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV afgelopen zaterdag 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf? .. Lees meer

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding


Geplaatst op: 2020-07-07
Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers. .. Lees meer

NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli


Geplaatst op: 2020-07-06
Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 juli een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier vindt u op de site van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020. .. Lees meer

De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding


Geplaatst op: 2020-07-06
De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden. .. Lees meer

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2020


Geplaatst op: 2020-07-03
Als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, kunt u de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe u dat doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen. .. Lees meer

Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen


Geplaatst op: 2020-07-02
Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn. .. Lees meer

Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden


Geplaatst op: 2020-07-01
Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt. .. Lees meer

Eind augustus besluit over derde steunpakket


Geplaatst op: 2020-07-01
Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder gezegd. .. Lees meer

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk


Geplaatst op: 2020-06-30
Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doet u digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort. .. Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen


Geplaatst op: 2020-06-29
Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend. .. Lees meer

Bonus voor zorgpersoneel is echt extra


Geplaatst op: 2020-06-29
Er komt een bonus van € 1.000 netto voor een grote groep medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten tijdens corona. .. Lees meer

Kabinet wil snellere betaling voor mkb


Geplaatst op: 2020-06-29
Het kabinet wil dat het grootbedrijf facturen van mkb-bedrijven sneller betaalt. Daarom wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om dit te regelen. .. Lees meer

Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan


Geplaatst op: 2020-06-26
Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’ genoemd, is van de baan. Volgens staatssecretaris Vijlbrief werd er in dat plan een te groot verschil gemaakt tussen het bedrag dat over rendementen uit beleggingen zou worden betaald ten opzichte van wat er over spaarrente betaald zou worden. .. Lees meer

Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag


Geplaatst op: 2020-06-25
Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs. .. Lees meer

Paar extra aanpassingen NOW 2.0


Geplaatst op: 2020-06-25
Deze week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Veel verrassingen zitten er niet in omdat de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 al waren aangekondigd. Toch heeft het kabinet in de begeleidende Kamerbrief nog wel aandacht gevraagd voor een paar extra aanpassingen. .. Lees meer