t
0344 647 000
|
MENUMENU

Nieuws

Voorlopig akkoord Brexit


Geplaatst op: 2018-11-14
De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. De deal betekent waarschijnlijk dat het VK de komende jaren onderdeel blijft van een douane-unie met de EU. .. Lees meer

Gemeente: wel of geen btw-ondernemer?


Geplaatst op: 2018-11-14
Als u voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt, heeft dit als voordeel dat aan u in rekening gebrachte btw in beginsel aftrekbaar is. Maar wanneer bent u voor de btw een ondernemer? De Hoge Raad heeft zich er onlangs weer eens over uitgelaten, ditmaal betrof het een gemeente. .. Lees meer

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?


Geplaatst op: 2018-11-13
Naast zieke- en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen. Maar er zijn uitzonderingen. .. Lees meer

Monumentenonderhoud nog in 2018?


Geplaatst op: 2018-11-13
Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten! .. Lees meer

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?


Geplaatst op: 2018-11-12
De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen waarover gezag wordt uitgeoefend. Bij de huurtoeslag telt tevens het vermogen van een medebewoner mee. .. Lees meer

Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!


Geplaatst op: 2018-11-12
Als u voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet u dat nu doen. Wacht u tot na 14 december, dan bent u te laat en moet u minstens een jaar wachten. .. Lees meer

Nieuwe regels compensatie overuren


Geplaatst op: 2018-11-09
Verdient uw werknemer het minimumloon? Dan mag u met deze werknemer vanaf 1 januari 2019 alleen nog afspraken over compensatie van overuren in tijd maken als dat in de cao is vastgelegd. Voor uitzendkrachten geldt dan de cao van de inlener. .. Lees meer

Brexit-voucher? Vraag hem aan!


Geplaatst op: 2018-11-08
Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan! .. Lees meer

Maximale transitievergoeding hoger in 2019


Geplaatst op: 2018-11-08
Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, een stijging van € 2000 ten opzichte van dit jaar. Een werknemer kan alleen meer ontvangen als zijn jaarsalaris hoger is dan € 81.000. .. Lees meer

Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?


Geplaatst op: 2018-11-07
Voor de omzetbelasting is het van belang dat een ondernemer in Nederland gevestigd is of hier een vaste inrichting heeft. Maar wanneer is een onderneming hier gevestigd? Welke factoren spelen een rol? .. Lees meer

Forse herziening ontslagrecht


Geplaatst op: 2018-11-06
Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien. .. Lees meer

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november


Geplaatst op: 2018-11-06
Als u in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingskosten per 1 januari 2019, moet u dat uiterlijk 30 november aanvragen. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen. De tarieven voor 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. In 2020 wordt het budget verhoogd. .. Lees meer

Top 10 Eindejaartips 2018


Geplaatst op: 2018-11-05
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips. .. Lees meer

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen


Geplaatst op: 2018-11-02
Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. .. Lees meer

Minimumloon ietsje omhoog in 2019


Geplaatst op: 2018-11-02
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2019 met 1,34%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.615,80. Het minimumloon geldt voor werknemers van 22 jaar en ouder. .. Lees meer

Brexit: bereid u voor!


Geplaatst op: 2018-11-01
Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kunt u nu al doen? .. Lees meer

Kilometerheffing vervangt Eurovignet


Geplaatst op: 2018-10-31
EU-landen die trucks en bestelauto’s willen laten betalen voor gebruik van de infrastructuur, kunnen dat vanaf 2023 alleen doen met een kilometerheffing. Dat voorstel is 25 oktober 2018 aangenomen door het Europees Parlement. Het Eurovignet, dat Nederland ook nog altijd heeft, gaat daardoor verdwijnen. Kilometerheffing mag namelijk alleen nog op afstand en niet langer op tijd gebaseerd zijn. .. Lees meer

Gemeente onduidelijk? Streep door naheffing


Geplaatst op: 2018-10-31
Gemeenten hebben de mogelijkheid tot het heffen van parkeerbelasting. Voor de automobilist moet het dan wel duidelijk zijn dat hij parkeerbelasting verschuldigd is en in welke straten of gebieden. Zo niet, dan komt een eventuele naheffing van deze belasting te vervallen. .. Lees meer

Goochelen met leningen komt dga duur te staan


Geplaatst op: 2018-10-30
Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan. .. Lees meer