t
0344 647 000
|
MENUMENU

Nieuws

Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan


Geplaatst op: 2019-01-16
Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe voorkomt u dat? .. Lees meer

Advieswijzer Estate planning 2019


Geplaatst op: 2019-01-16
Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind een lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer. .. Lees meer

Werkgever verplichten tot ontslag?


Geplaatst op: 2019-01-15
Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft bij de rechter afgedwongen dat zijn werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tevens moest de werkgever, omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, een transitievergoeding betalen van € 144.659 bruto. .. Lees meer

Fonds van € 75 miljoen voor jonge boeren


Geplaatst op: 2019-01-15
Het kabinet trekt € 75 miljoen uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Hiermee wil het kabinet ervoor zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft. .. Lees meer

Geen WMO, dan aftrek zorgkosten


Geplaatst op: 2019-01-14
Gemeenten hebben een budget om bijvoorbeeld financiële ondersteuning te verlenen bij dure medische uitgaven. Wie die ondersteuning niet krijgt, kan in beginsel de kosten aftrekken als zorgkosten, zo besliste het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs. .. Lees meer

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling


Geplaatst op: 2019-01-14
Ondernemers in het mkb drijven hun zaak vaak samen met hun echtgenoot of partner. Als in die gevallen een auto van de zaak ter beschikking staat, is het vaak voordelig de bijtelling te verdelen. .. Lees meer

Wanneer is een lening zakelijk?


Geplaatst op: 2019-01-11
Als u een lening afsluit in het kader van uw onderneming, behoort deze als ondernemingsvermogen in box 1. Een privélening behoort daarentegen in box 3. Maar wat bepaalt wanneer een lening zakelijk of privé is? .. Lees meer

Belastingvrij schenken in 2019


Geplaatst op: 2019-01-10
Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%. .. Lees meer

Btw-vrij personeel uitlenen? Nieuwe voorwaarden!


Geplaatst op: 2019-01-09
Het uitlenen van personeel, ofwel het ter beschikking stellen van personeel aan een derde, is in beginsel gewoon belast met btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het Besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen op de btw-belastbaarheid, is onlangs herzien. .. Lees meer

Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever


Geplaatst op: 2019-01-08
Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor u op een rij. .. Lees meer

Milieulijst: VAMIL en MIA 2019


Geplaatst op: 2019-01-07
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor Willekeurige afschrijving (VAMIL) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA). .. Lees meer

Landbouwnormen gepubliceerd


Geplaatst op: 2019-01-04
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen inzake privégebruik van landbouwproducten, energie, water en hobbydieren voor 2018 gepubliceerd. De overige landbouwnormen verschijnen in januari. Vanwege het verdwijnen van de landbouwvrijstelling zijn alle normen exclusief btw. .. Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2019


Geplaatst op: 2019-01-03
Als werkgever is het van belang dat u op de hoogte bent van de verlofregelingen voor uw werknemers. Zo gaat het nodige wijzigen in het geboorteverlof en in het adoptie- en pleegzorgverlof. Lees er alles over in deze advieswijzer. .. Lees meer

Klopt uw voorlopige aanslag 2018 nog?


Geplaatst op: 2019-01-03
Aan het begin van het nieuwe jaar zult u al meer zicht hebben op uw winstcijfers over 2018. Misschien is het zelfs tijd om uw voorlopige aanslag aan te passen. .. Lees meer

Meer koopkracht in 2019


Geplaatst op: 2019-01-02
De Nederlander krijgt in 2019 gemiddeld meer te besteden. Dit blijkt uit berekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van alle huishoudens gaat zo'n 96% er in 2019 op vooruit. .. Lees meer

Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer


Geplaatst op: 2019-01-02
Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor volgend jaar goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer? .. Lees meer

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken


Geplaatst op: 2018-12-28
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen uiterlijk per 2020 een nieuw btw-nummer. Het huidige btw-nummer van eenmanszaken bevat namelijk onder meer het BSN-nummer. Dit is in strijd met de privacyregels en werkt identiteitsfraude in de hand. Het betreft zo'n 1,3 miljoen belastingplichtigen. .. Lees meer

Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte


Geplaatst op: 2018-12-28
Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Maatregelen die u als werkgever moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor uw werknemers ongewijzigd blijft. .. Lees meer

Brussel: aangescherpte reductie CO2-uitstoot auto's


Geplaatst op: 2018-12-28
Nieuwe personenauto's in de Europese Unie moeten in 2030 37,5% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement in Brussel na vele overlegrondes overeengekomen. Ongeveer een kwart van alle broeikasgassen in de EU is namelijk afkomstig van het verkeer, met name van personenauto's en vrachtwagens. .. Lees meer