t
0344 647 000
|

Nieuws

Meer vrachtwagens betalen bzm per 1 oktober 2023


Geplaatst op: 2023-09-27
Voor sommige vrachtauto’s moet u naast motorrijtuigenbelasting (mrb) ook belasting zware motorrijtuigen (bzm) betalen. Dat gaat vanaf 1 oktober van dit jaar voor meer vrachtauto’s gelden, want het aantal uitzonderingen wordt verminderd. .. Lees meer

Lagere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2024


Geplaatst op: 2023-09-26
Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2023 voorgesteld de energie-investeringsaftrek te verlagen. Als de plannen doorgaan wordt de extra aftrek verlaagd van 45,5 naar 40%. .. Lees meer

Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024 fors lager


Geplaatst op: 2023-09-26
De mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek worden in het Belastingplan 2024 volgend jaar fors verlaagd. Wat de mkb-winstvrijstelling zou worden, is nu pas bekendgemaakt. De verlaging van de zelfstandigenaftrek was al eerder in wetgeving opgenomen. .. Lees meer

Geen lagere proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken of toch wel?


Geplaatst op: 2023-09-25
Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u bezwaar en beroep aantekenen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan heeft u recht op een vergoeding van uw proceskosten. De Hoge Raad heeft onlangs nogmaals beslist dat hierbij geen onderscheid gemaakt mag worden tussen geschillen die de WOZ of bpm betreffen, en overige belastingsoorten. Echter, er liggen nieuwe plannen op tafel. .. Lees meer

Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024


Geplaatst op: 2023-09-25
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt volgend jaar verlaagd naar 1,92% van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor zover de loonsom hoger is, blijft over het meerdere de vrije ruimte 1,18%, net als in 2023. Dit staat in het Belastingplan 2024. .. Lees meer

Top 10 proposals from Prince's Day 2023


Geplaatst op: 2023-09-22
What important tax proposals for entrepreneurs did the Minister of Finance, Sigrid Kaag, pull from her briefcase on Prince’s Day 2023? An explanation of the ten most important ones is provided below. .. Lees meer

Zzp’er vrijwillig bij pensioenfonds


Geplaatst op: 2023-09-22
Zzp’ers kunnen zich mogelijk vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat. .. Lees meer

Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024


Geplaatst op: 2023-09-21
Het demissionaire kabinet verhoogt per 1 januari 2024 het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dit blijkt uit de voornemens die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Mede door deze maatregelen wil het kabinet iets doen aan de armoede. .. Lees meer

Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1


Geplaatst op: 2023-09-21
De belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting wordt voor 2024 flink verhoogd. Dit gebeurt onder meer door een lichte stijging in eerste tariefschijf, maar met name door een forse beperking van de indexatie van de tweede tariefschijf. Een en ander blijkt uit het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. .. Lees meer

Top 10 Prinsjesdag 2023


Geplaatst op: 2023-09-20
Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. .. Lees meer

Lagere premies Werkhervattingskas in 2024


Geplaatst op: 2023-09-20
Jaarlijks draagt u als werkgever sociale premies af voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddeld premiepercentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% naar 0,45%. .. Lees meer

Recht op doorbetaling 'zwart' uitbetaald loon bij ziekte


Geplaatst op: 2023-09-19
In praktijk komt het voor dat een werknemer zijn loon gedeeltelijk of volledig ‘zwart’ ontvangt. Met andere woorden: er worden op het loon geen loonheffingen ingehouden. Wat nu als een dergelijke werknemer ziek wordt? Heeft hij dan recht op doorbetaling van dit ‘zwart’ uitbetaalde loon? .. Lees meer

Aftrek voor ANBI of SBBI met vrijwilligers


Geplaatst op: 2023-09-19
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) kan, onder voorwaarden, extra kosten in aftrek brengen als er vrijwilligers werkzaam zijn. Dit wordt ook wel de fictieve loonkostenaftrek genoemd. .. Lees meer

Verkoopverlies auto niet van invloed op bijtelling


Geplaatst op: 2023-09-18
Als aan u een auto van de zaak ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting kan die bijtelling niet hoger zijn dan de werkelijke autokosten in een jaar. .. Lees meer

Persoonsbeveiliging van werknemer belastingvrij?


Geplaatst op: 2023-09-14
Agressie en geweld tegen mensen in een bepaalde beroepsgroep komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor. Kunnen werknemers die wat dit betreft aantoonbaar een risico lopen, belastingvrij beschermd worden via een persoonsbeveiliger? Zo ja, wat zijn dan de voorwaarden? .. Lees meer

Achteraf opgestelde urenstaat aanvaardbaar bewijs?


Geplaatst op: 2023-09-14
Ondernemers hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten. Voor enkele daarvan geldt de eis dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat men in beginsel minstens 1.225 uur in het jaar werkzaam moet zijn geweest in de eigen onderneming. Maar mag de ondernemer dat aantonen met een achteraf opgestelde urenstaat? .. Lees meer

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan


Geplaatst op: 2023-09-13
Bent u ondernemer in het mkb en heeft u een energie-intensief bedrijf, vraag dan uiterlijk 2 oktober 2023 voor 17.00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan. De TEK kan maximaal €160.000 per onderneming bedragen. U kunt de TEK met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. .. Lees meer

Handel in virtueel geld computergames belast met btw?


Geplaatst op: 2023-09-12
In computergames wordt gespeeld met virtueel geld. Maar is dergelijk virtueel geld ook te vergelijken met echt geld en is de handel erin daarom vrijgesteld van btw? Onlangs deed het gerechtshof Amsterdam hierover uitspraak. .. Lees meer

Telt onderhanden werk mee voor TVL?


Geplaatst op: 2023-09-12
Tijdens de coronacrisis konden bedrijven die behoorlijk omzetverlies leden in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Maar is voor het vaststellen van dit omzetverlies ook van belang hoe groot de post ‘onderhanden werk’ is? .. Lees meer