t
0344 647 000
|
MENUMENU

Nieuws

Btw-tip! Verkoopt u reisdiensten? Let op de reisbureauregeling


Geplaatst op: 2019-05-22
Ondernemers die reizen verkopen en ondernemers die vakantieaccommodaties verhuren, moeten onder voorwaarden de reisbureauregeling toepassen. Door een eerdere rechtspraak van het Europese Hof is de toepassing van de reisbureauregeling verruimd. .. Lees meer

Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3?


Geplaatst op: 2019-05-21
Er komt onderzoek naar een mogelijke fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3. Dit schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. .. Lees meer

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten


Geplaatst op: 2019-05-20
Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen? .. Lees meer

Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?


Geplaatst op: 2019-05-20
Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling? .. Lees meer

Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie?


Geplaatst op: 2019-05-17
Gemeentes stellen de bestemming van de gemeentelijke grond vast via een bestemmingsplan. Dit plan moet in beginsel iedere tien jaar worden vernieuwd. Is dit niet gebeurd, dan volgt er een legessanctie tot er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. .. Lees meer

Opletten met bezitseis BOR


Geplaatst op: 2019-05-16
Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij het voldoen aan de bezitseis gaat het nog wel eens fout! .. Lees meer

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst


Geplaatst op: 2019-05-16
Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het privégebruik niet alle btw aftrekken. Maar de niet-aftrekbare btw mag u wel weer ten laste van de winst brengen, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs. .. Lees meer

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!


Geplaatst op: 2019-05-15
Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren. .. Lees meer

Wanneer valt een wilsrecht in box 3?


Geplaatst op: 2019-05-15
In box 3 zijn onze bezittingen belast, onder aftrek van onze schulden. Ook zogenaamde wilsrechten behoren daartoe. Wat is een wilsrecht en vanaf welk moment heeft een dergelijk recht waarde? .. Lees meer

Pand minder waard door mogelijke horizonvervuiling?


Geplaatst op: 2019-05-14
Windmolens voorzien in toenemende mate in onze energiebehoefte. Aan windmolens zitten voor omwonenden echter ook verschillende nadelen vast, die zelfs kunnen leiden tot een lagere WOZ-waarde van hun huis of bedrijfspand. Een lagere WOZ-waarde is zelfs mogelijk als de plaatsing van de windmolens nog niet definitief vaststaat. .. Lees meer

Overgangsrecht voor onderhoud monument


Geplaatst op: 2019-05-13
De fiscale aftrek van kosten voor monumentenpanden is dit jaar vervangen door een subsidie. Een gevolg hiervan is dat voor onderhoudskosten die geen betrekking hebben op het monument, niet langer een financiële bijdrage kan worden ontvangen. Er is wel overgangsrecht. .. Lees meer

Geen hogere KIA voor vof


Geplaatst op: 2019-05-13
Als een vennootschap onder firma (vof) recht heeft op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) krijgt iedere vennoot een evenredig deel. Als er bij de berekening van uit wordt gegaan dat iedere vennoot voor een evenredig deel heeft geïnvesteerd, kan dit leiden tot een hogere KIA. Hier heeft de rechter nu een stokje voor gestoken. .. Lees meer

Changes on-demand contracts in The Netherlands


Geplaatst op: 2019-05-10
The bill "Law on balance in the labor market" has been adopted by the Dutch House of Representatives. Entrepreneurs who regularly work with on-demand workers need to be aware of future changes. .. Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2019


Geplaatst op: 2019-05-09
Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd. .. Lees meer

Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam?


Geplaatst op: 2019-05-09
Horecaondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, worden ook in 2019 fiscaal beloond. Dit blijkt uit de nieuwe Milieulijst en Energielijst, die eerder zijn gepubliceerd. .. Lees meer

Noodzaak AVG-procedure privacyrechten!


Geplaatst op: 2019-05-08
Mkb-bedrijven moeten blijvend aandacht hebben voor de privacyrechten van medewerkers, klanten en andere mogelijke betrokkenen. Het is onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht hiervoor een procedure te hebben. Daarbij, u wilt het voor uw klanten en medewerkers goed geregeld hebben. Hoe kunt u dat borgen? .. Lees meer

Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er


Geplaatst op: 2019-05-07
Als zelfstandige moet u het tijdelijk wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Bijvoorbeeld als u minder opdrachten krijgt of door ziekte niet kunt werken. Welke mogelijke oplossingen zijn er om u in die situatie financieel te ondersteunen? .. Lees meer

Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen?


Geplaatst op: 2019-05-06
Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen. Volgens Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geldt voor zonnepanelen een afschrijvingstermijn van 20 jaar. .. Lees meer

Investeringsfonds EU voor jonge boeren


Geplaatst op: 2019-05-06
Om startende boeren te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf stelt de Europese Unie één miljard euro beschikbaar. Met dit nieuwe fonds kunnen agrarisch ondernemers geld lenen tegen gunstige voorwaarden. .. Lees meer