t
0344 647 000
|

Nieuws

Loket NOW gaat per 26 juli open


Geplaatst op: 2021-07-22
Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september kan worden ingediend. .. Lees meer

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast


Geplaatst op: 2021-07-21
De levertijden voor emissieloze bedrijfsauto’s zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. In verband daarmee is de subsidie op deze auto’s aangepast, zodat de langere levertijd niet aan de subsidie in de weg hoeft te staan. .. Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid


Geplaatst op: 2021-07-21
De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid. Dit betekent onder meer dat een vergoeding van 100% van de kosten kan worden verkregen als een evenement vanwege corona moet worden afgelast. .. Lees meer

Voorkom een boete door te laat melden datalek


Geplaatst op: 2021-07-20
Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een pro-formamelding bij een mogelijk datalek, kan u een boete besparen. .. Lees meer

Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg


Geplaatst op: 2021-07-20
De NZa heeft eerder aangekondigd dat per 1 januari 2022 de regels die gelden bij de registratie van medisch-specialistische zorg (MSZ) worden aangepast. .. Lees meer

Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?


Geplaatst op: 2021-07-19
Bied je als ondernemer naast toegang tot bijvoorbeeld een attractiepark, museum of festival ook parkeerdiensten aan, dan moet je daarover btw rekenen. Hoeveel? .. Lees meer

Online borrelen, hoe zit het fiscaal?


Geplaatst op: 2021-07-19
Er wordt, nu corona opnieuw oplaait, weer veel thuis gewerkt. Misschien wilt u iets extra’s voor uw werknemers doen en een online borrel organiseren? Hoe zit dat precies? .. Lees meer

Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting


Geplaatst op: 2021-07-15
De fiscus kan in schrijnende situaties voortaan uitstel van betaling van erfbelasting verlenen. Uitstel van betaling is ook mogelijk voor andere aanslagen die tot de nalatenschap behoren. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder bekendgemaakt. .. Lees meer

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?


Geplaatst op: 2021-07-14
Ligt het aantal uren dat een werknemer werkt structureel hoger dan overeengekomen? Dan kan een werknemer deze arbeidsomvang afdwingen bij de werkgever. Ook al zijn er andere uren overeengekomen. .. Lees meer

Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga


Geplaatst op: 2021-07-14
Vanaf 2023 mogen dga’s niet meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zal niet verder worden versoepeld vanwege de coronacrisis. Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede kamer. .. Lees meer

Weigert een werknemer een passende functie?


Geplaatst op: 2021-07-13
Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen. .. Lees meer

Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen


Geplaatst op: 2021-07-13
Een gerechtshof heeft eerder geoordeeld dat er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de aankoop van aandelen in een opslagbedrijf. Het gerechtshof vond dat niet was voldaan aan alle voorwaarden om overdrachtsbelasting te heffen. Dat biedt mogelijkheden voor bezwaar. .. Lees meer

Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen


Geplaatst op: 2021-07-12
In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kan er een vervroegde IVA-uitkering worden aangevraagd. Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering na het einde van de wachttijd. Waar moeten uw werknemer en u dan op letten? .. Lees meer

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?


Geplaatst op: 2021-07-12
Als u zaken aan uw personeel vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is dit in de regel belast. Maar niet altijd en daarbij kan het verschil maken of u een zaak vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Maar wat is het onderscheid? .. Lees meer

Houd als dga privézaken gescheiden van de bv


Geplaatst op: 2021-07-08
Als uw bv investeert en hier mee verlies lijdt, is dit in beginsel fiscaal aftrekbaar. Investeert u als dga in privé, dan is dit niet fiscaal aftrekbaar. Daarom is het belangrijk om privé- en zakelijke investeringen goed van elkaar te scheiden. .. Lees meer

Factuur op de zaak, btw automatisch aftrekbaar?


Geplaatst op: 2021-07-07
Het enkele feit dat een factuur op naam van een onderneming staat, betekent nog niet automatisch dat de vermelde btw aftrekbaar is. Van belang is tevens of de zaken gebruikt worden om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Zo niet, dan is de aftrek van btw uitgesloten. .. Lees meer

Extra slot of reparatie fietsregeling belast of onbelast?


Geplaatst op: 2021-07-07
De Belastingdienst vindt dat dat het vergoeden of verstrekken van accessoires die verband houden met een ter beschikking gestelde fiets onbelast is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een extra slot, het vergoeden van reparatiekosten of om een fietsverzekering. .. Lees meer

Voorwaarden Tozo Q3 2021 gewijzigd


Geplaatst op: 2021-07-06
Ook per 1 juli kunnen ondernemers, onder wie zzp’ers, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Wat zijn de voorwaarden? .. Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2021


Geplaatst op: 2021-07-06
Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd. .. Lees meer