t
0344 647 000
|

Nieuws

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart


Geplaatst op: 2023-03-21
Ondernemers in het mkb van wie de energiekosten minstens 7% van de omzet uitmaken, kunnen van 21 maart tot 2 oktober 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Het voorschot aan subsidie dat ondernemers na toekenning ontvangen, is verlaagd van 50 naar 35%. .. Lees meer

Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering


Geplaatst op: 2023-03-21
Als u te laat bent met bezwaar maken tegen uw belastingaanslag, kunt u een verzoek indienen om ambtshalve vermindering. De fiscus moet hier binnen acht weken op reageren. Blijft een reactie uit, dan kunt u een dwangsom eisen. Dit geldt ook als u een verzoek heeft ingediend tot ambtshalve vermindering van uw aanslag. .. Lees meer

Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb


Geplaatst op: 2023-03-20
De subsidie op investeringen gericht op besparing van CO2, de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI), is dit jaar meer gericht op het mkb. Ook is er drie keer zoveel subsidie beschikbaar dan vorig jaar, waardoor het budget dit jaar uitkomt op € 138 miljoen. .. Lees meer

Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee


Geplaatst op: 2023-03-20
Een werknemer eiste dat zijn werkgever ook overuren en toeslagen zou meetellen in de berekening van zijn vakantieloon. Bij een kantonrechter kreeg hij gelijk over de toeslagen, maar niet over de overuren. Het Gerechtshof in Den Haag, dat de zaak in hoger beroep behandelde, oordeelde anders. .. Lees meer

Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend


Geplaatst op: 2023-03-17
De staatssecretaris heeft de forfaits in box 3 voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Voor spaartegoeden bedraagt dit forfait in 2022 0%, voor schulden 2,28%. Het forfait voor overige bezittingen was al langer bekend en bedraagt 5,53%. .. Lees meer

Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2023


Geplaatst op: 2023-03-16
Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er verstandig om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner. .. Lees meer

Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in


Geplaatst op: 2023-03-16
Innovatieve ondernemers die de WBSO voor 2022 hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben gekregen, moeten uiterlijk 31 maart 2023 de 'mededeling van de realisatie' indienen. U dient deze in via het aanvraagportaal op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). .. Lees meer

Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?


Geplaatst op: 2023-03-15
Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is de administratie rond loonbeslag van uw werknemers minder omslachtig geworden. Een aantal zaken hoeft u als werkgever niet meer te doen. Maar welke verplichtingen heeft u als werkgever wel? .. Lees meer

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na


Geplaatst op: 2023-03-14
Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft LIV, jeugd-LIV en LKV. Kijk deze berekeningen goed na. Verbeteringen zijn namelijk nog mogelijk tot en met 1 mei 2023. .. Lees meer

Opgelet bij testrit geschorste auto


Geplaatst op: 2023-03-14
Als u met een auto rijdt waarvan u het kenteken heeft laten schorsen, riskeert u een naheffing met boete. U kunt echter aan de boete ontkomen als u niets te verwijten valt. Desondanks blijft de naheffing dan in stand. .. Lees meer

Op 17 maart gaat loket STAP-budget weer open


Geplaatst op: 2023-03-13
Vanaf 17 maart 10.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Via het STAP-budget kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor het volgen van een opleiding. .. Lees meer

Voorkom belastingrente met btw-suppletie


Geplaatst op: 2023-03-13
Ga nog deze maand na of u over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als u deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent de Belastingdienst geen rente. .. Lees meer

Verruiming huurtoeslag 2024: maximumhuur vervalt


Geplaatst op: 2023-03-10
Het kabinet gaat de huurtoeslag per 2024 aanpassen. Het eerdere voorstel om de werkelijke huur te schrappen als uitgangspunt voor de toeslag, is van de baan. In het nieuwe aangepaste voorstel wordt de leeftijdsgrens verlaagd en het maximum aan te betalen huur losgelaten. .. Lees meer

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?


Geplaatst op: 2023-03-09
Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen. .. Lees meer

Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen


Geplaatst op: 2023-03-09
Heeft u in 2022 vluchtelingen uit de Oekraïne in uw huis opgevangen? Let dan op bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Mogelijk wordt een vluchteling namelijk aangemerkt als uw fiscale partner. De Belastingdienst biedt een oplossing voor eventuele nadelige gevolgen daarvan. .. Lees meer

Diensten voor tuchtcollege met btw belast?


Geplaatst op: 2023-03-08
Moet een stichting die diensten verricht met betrekking tot tuchtrechtspraak in de advocatuur btw in rekening brengen over de verrichte diensten? Hof Den Haag vindt van wel, onder meer omdat de diensten verricht worden in het economische verkeer. .. Lees meer

Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer


Geplaatst op: 2023-03-07
Wie energie opwekt met zonnepanelen en deze deels teruglevert aan zijn energiemaatschappij, moet hierover btw betalen. De af te dragen btw kan worden berekend via een forfait. De toepassing van dit forfait wordt per direct uitgebreid. Ook mogen ondernemers vanaf nu van het forfait gebruikmaken voor hun privéwoning. .. Lees meer

Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot


Geplaatst op: 2023-03-07
Het kabinet stelt voor 2023 € 8 miljard beschikbaar om middels duurzame energie de uitstoot van CO2 te verminderen, af te vangen en op te slaan. Het geld komt beschikbaar via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), de belangrijkste subsidie voor duurzame energieprojecten. .. Lees meer

Kabinet selecteert 14 nieuwe Regio Deals


Geplaatst op: 2023-03-06
Het kabinet gaat ruim € 284 miljoen investeren in zogenaamde Regio Deals. In Regio Deals werkt het Rijk met provincies samen om complexe opgaven aan te pakken. Het is voor de vierde keer dat voorstellen via Regio Deals worden gelanceerd. .. Lees meer