t
0344 647 000
|

Nieuws

Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar


Geplaatst op: 2020-01-17
De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. .. Lees meer

Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte


Geplaatst op: 2020-01-16
Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken. .. Lees meer

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak


Geplaatst op: 2020-01-16
Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld. .. Lees meer

De Brexit: is de no deal van tafel?


Geplaatst op: 2020-01-15
Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de deal voor een gereguleerd vertrek uit de Europese Unie. Als ook het Hogerhuis vóór is - en die kans is groot - zal het Verenigd Koninkrijk met een deal de Europese Unie per 31 januari 2020 verlaten en is de Brexit een feit. Hoe dan verder? Wat merkt u daar als ondernemer van? .. Lees meer

Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto


Geplaatst op: 2020-01-14
Als een auto wordt gebruikt bij het werken met vervuilde grond, gaat de fiscus er niet automatisch vanuit dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt. Ook in die gevallen is dus gewoon de bekende bijtelling verschuldigd. .. Lees meer

Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS


Geplaatst op: 2020-01-14
De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. .. Lees meer

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen


Geplaatst op: 2020-01-13
Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid. .. Lees meer

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog


Geplaatst op: 2020-01-13
Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401. .. Lees meer

Invoering UBO-register vertraagd


Geplaatst op: 2020-01-10
De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer. .. Lees meer

Advieswijzer Flexibele arbeid 2020


Geplaatst op: 2020-01-09
In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). .. Lees meer

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020


Geplaatst op: 2020-01-08
Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij. .. Lees meer

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?


Geplaatst op: 2020-01-07
Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208. .. Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling


Geplaatst op: 2020-01-07
De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt? .. Lees meer

Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer?


Geplaatst op: 2020-01-06
Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting. .. Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000


Geplaatst op: 2020-01-03
Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000. .. Lees meer

Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht


Geplaatst op: 2020-01-03
De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof verbindt hieraan echter nog geen gevolgen. .. Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2020


Geplaatst op: 2020-01-02
In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. .. Lees meer

Fiscale toost op het nieuwe jaar!


Geplaatst op: 2020-01-02
Traditiegetrouw heffen we begin januari het glas op het nieuwe jaar. Ook veel bedrijven doen hier met hun relaties aan mee. Hoe verrekent u dit fiscaal? .. Lees meer

Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen?


Geplaatst op: 2019-12-31
Als u zonnepanelen op uw woning plaatst, kunt u de btw erop terugkrijgen. Of dit ook geldt voor de btw die drukt op de woning zelf, hangt af van de omstandigheden. .. Lees meer