t
0344 647 000
|

Nieuws

Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd


Geplaatst op: 2021-10-26
Ondernemers kunnen de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het derde kwartaal van dit jaar aanvragen tot en met 29 oktober 2021 17.00 uur. De aanvraagtermijn zou oorspronkelijk op 26 oktober om 17.00 uur sluiten, maar is dus met drie dagen verlengd. .. Lees meer

Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst


Geplaatst op: 2021-10-26
Een medewerker meldde zich 23 keer in een jaar ziek. Voor de werkgever was de maat vol. Hij diende bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in gebaseerd op frequent verzuim. Maar de rechter wees het verzoek van de werkgever af. .. Lees meer

Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen


Geplaatst op: 2021-10-25
Vanwege de achterstanden bij de geneeskundige keuringen heeft het UWV aan (ex-)werknemers van werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, voorschotten verleend in afwachting van een beslissing op de WIA-aanvraag. Vervolgens zijn deze voorschotten doorbelast aan de WGA-eigenrisicodrager. Dit is echter niet toegestaan volgens de rechtbank in Roermond. .. Lees meer

Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed


Geplaatst op: 2021-10-25
In de schenkbelasting bestaat een belangrijke faciliteit voor het schenken van een onderneming, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Eén van de vereisten is dat het gaat om een zogeheten materiële onderneming. Als er alleen beleggingsactiviteiten verricht worden, is er geen sprake van een materiële onderneming. .. Lees meer

Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet?


Geplaatst op: 2021-10-20
Vanaf 1 oktober 2021 is het generieke deel van het steunpakket in verband met de coronacrisis stopgezet. Zo zijn de regelingen NOW, TVL, Tozo en TONK en diverse belastingmaatregelen vanaf die datum niet meer verlengd. Op onderdelen loopt de steun nog door en zijn nieuwe maatregelen bekendgemaakt. .. Lees meer

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?


Geplaatst op: 2021-10-20
In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid? .. Lees meer

Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022?


Geplaatst op: 2021-10-20
Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt vanaf 1 januari 2022. .. Lees meer

Top-10 Year-End Tips


Geplaatst op: 2021-10-19
Which tax-related measures can you still benefit from this year as an entrepreneur? How can you respond smartly now to changes that will apply from 2022? Here are ten practical tips. .. Lees meer

Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal


Geplaatst op: 2021-10-19
Als u milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en voor de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor deze faciliteiten gelden vaak zeer specifieke eisen. Die mogen echter niet onevenredig zwaar uitpakken, aldus de rechtbank Zeeland-West-Brabant. .. Lees meer

Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren


Geplaatst op: 2021-10-19
Moeten overuren en ook de onregelmatigheidstoeslag tijdens de vakantie worden doorbetaald? Ja, zo zegt het gerechtshof Den Haag. Het gerechtshof gaat uit van een ruim loonbegrip. .. Lees meer

Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning


Geplaatst op: 2021-10-18
Ook rond de eigen woning vindt volgend jaar een aantal wijzigingen in de belastingheffing plaats. Dit staat te lezen in het Belastingplan dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt. .. Lees meer

Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer


Geplaatst op: 2021-10-18
Voor afstandsverkopen kunnen ondernemers tegenwoordig voor de btw gebruik maken van het OSS-systeem (One Stop Shop). De Belastingdienst gaat dit systeem voor buitenlandse ondernemers die in Nederland afstandsverkopen hebben, vereenvoudigen. .. Lees meer

Top 10 Eindejaarstips


Geplaatst op: 2021-10-14
Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Tien praktische tips. .. Lees meer

Vanaf 2022 hogere BPM


Geplaatst op: 2021-10-14
De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt. .. Lees meer

STAP in plaats van scholingsaftrek


Geplaatst op: 2021-10-13
Vanaf 2022 is er voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar. Deze kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd. De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek. .. Lees meer

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden


Geplaatst op: 2021-10-12
Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' voorlopig opgeschort. Staatssecretaris Vijlbrief heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten. .. Lees meer

Welke cao is op uw bedrijf van toepassing?


Geplaatst op: 2021-10-12
In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao. Past u de juiste cao toe? Voorkom onaangename verrassingen. .. Lees meer

Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld


Geplaatst op: 2021-10-11
Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden. .. Lees meer

Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona


Geplaatst op: 2021-10-11
De eisen voor zelfstandigen die vanaf 1 oktober van dit jaar een beroep doen op de bijstand (Bbz), zijn versoepeld. Dit heeft het ministerie van SZW eerder bekendgemaakt. De versoepeling hangt samen met de coronacrisis. .. Lees meer