t
0344 647 000
|

Nieuws

Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes?


Geplaatst op: 2022-11-25
Als u een pand zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de aftrek van btw alleen baseren op het werkelijke gebruik als de ruimtes in het pand zijn afgescheiden. Hoe zit dit? .. Lees meer

Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?


Geplaatst op: 2022-11-24
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stuurt bedrijven met regelmaat enquêtes toe. Bent u eigenlijk verplicht om dergelijke enquêtes in te vullen? .. Lees meer

Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger


Geplaatst op: 2022-11-24
De onbelaste vergoeding voor thuiswerken gaat in 2023 omhoog van € 2,00 naar € 2,15 per dag. Dit is een verhoging van 7,5%. Eerder was in het Belastingplan een verhoging naar € 2,13 aangekondigd. .. Lees meer

Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga


Geplaatst op: 2022-11-23
Als u als werkgever de studiekosten van een kind van een van uw werknemers rechtsreeks aan het kind vergoedt of verstrekt, zal het kind zelf de belasting moeten betalen. Dit is vaak voordeliger dan wanneer u de studiekosten als loon aan de ouder van het kind, uw werknemer, uitkeert. De Belastingdienst maakte onlangs een voorbehoud bekend voor zover het studiekosten van een kind van de dga betreft. .. Lees meer

Subsidie coronabanen weer aan te vragen


Geplaatst op: 2022-11-23
Zorginstellingen kunnen uiterlijk 6 december 2022 subsidie aanvragen voor de zogenaamde coronabanen. Dit zijn banen in de zorg met een ondersteunende functie. De subsidie heeft betrekking op gerealiseerde coronabanen voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022. .. Lees meer

Ook transitievergoeding over overuren?


Geplaatst op: 2022-11-22
Bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moet u als werkgever een transitievergoeding betalen. Soms bestaat er onduidelijkheid over de wijze van totstandkoming van de hoogte van de transitievergoeding, bijvoorbeeld als een werknemer veel overuren maakte. .. Lees meer

Aandachtspunten WW-premie 2023


Geplaatst op: 2022-11-22
Voor wat betreft de hoogte van de WW-premie zijn er diverse aandachtspunten voor het komende jaar. Zo moet u als werkgever opletten als u te maken heeft met BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Dit geldt ook bij tijdelijke urenuitbreiding en bij meerdere arbeidsomvangen. .. Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend


Geplaatst op: 2022-11-21
Het eigenwoningforfait en de omvang van de arbeidskorting voor volgend jaar zijn onlangs bekendgemaakt. Het vaststellen van deze cijfers en percentages gebeurt aan de hand van wettelijk voorgeschreven regels. .. Lees meer

Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK)


Geplaatst op: 2022-11-21
The conditions that apply to the Energy Cost Contribution Scheme (TEK) are being relaxed. A company’s energy costs will have to amount to at least 7% of its turnover, instead of the previous level of 12.5%. The consumption threshold has also been removed. As a result, more SMEs will qualify for the TEK. .. Lees meer

Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag?


Geplaatst op: 2022-11-18
Welke rechter is bevoegd in geval van een scheidingsprocedure of een zaak over ouderlijk gezag? Hiervoor gelden per 1 augustus 2022 nieuwe Europese regels, geregeld in de zogenaamde verordening Brussel IIter. .. Lees meer

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023


Geplaatst op: 2022-11-18
Inwoners die te maken hebben met de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg, kunnen tot 1 juni 2023 de subsidie Waardevermeerdering aanvragen. .. Lees meer

Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang


Geplaatst op: 2022-11-17
Het aantal uren dat een ouder werkt, is vanaf 2023 niet meer bepalend voor de kinderopvangtoeslag. Nu is het recht op kinderopvangtoeslag nog gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt (140 procent). Het besluit waarin dit geregeld is, wordt per 1 januari 2023 gewijzigd. .. Lees meer

Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd


Geplaatst op: 2022-11-16
De termijn om een vaststellingsverzoek in te dienen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 is verlengd. Oorspronkelijk moest het verzoek uiterlijk op 1 november van dit jaar worden ingeleverd, maar u heeft nu tot 30 november 2022 23.59 uur de tijd. .. Lees meer

Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige


Geplaatst op: 2022-11-16
Praktijkondersteuners van huisartsen worden door de Belastingdienst in beginsel niet langer aangemerkt als zelfstandige ondernemers. De Modelovereenkomst waarin dit is geregeld, wordt niet verlengd. Bestaande overeenkomsten kunnen nog wel blijven bestaan. .. Lees meer

Financiële situatie werknemers ook voor werkgevers van belang


Geplaatst op: 2022-11-15
Veel werknemers hebben momenteel financiële problemen als gevolg van de stijgende energieprijzen en de inflatie. Dit heeft ook zijn effect op de werkvloer. .. Lees meer

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3


Geplaatst op: 2022-11-15
De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid? .. Lees meer

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers


Geplaatst op: 2022-11-14
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer en/of werkgever vanaf 2023 te wachten? .. Lees meer

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer


Geplaatst op: 2022-11-14
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2023. Op een aantal onderdelen uit deze plannen zijn wijzigingen aangebracht en een aantal zaken moet nog door het kabinet nader worden onderzocht. Wat staat u als particulier te wachten en wat zijn de plannen voor box 3? De hoofdlijnen. .. Lees meer

Btw-aangifte betalen via iDEAL


Geplaatst op: 2022-11-14
Ondernemers kunnen via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ voortaan hun af te dragen omzetbelasting betalen via iDEAL. De Belastingdienst wil op deze manier betalingen makkelijker maken en fouten zoveel mogelijk voorkomen. .. Lees meer