t
0344 647 000
|

Nieuws

Coronasteun ook voor de dga?


Geplaatst op: 2020-04-09
Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing? .. Lees meer

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven


Geplaatst op: 2020-04-09
Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen. .. Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2020


Geplaatst op: 2020-04-09
Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen? .. Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2020


Geplaatst op: 2020-04-08
Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale en juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna. Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? .. Lees meer

Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?


Geplaatst op: 2020-04-08
Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet? .. Lees meer

Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?


Geplaatst op: 2020-04-07
Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt? .. Lees meer

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?


Geplaatst op: 2020-04-07
De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom? .. Lees meer

Ook financiële hulp zorgverleners door corona


Geplaatst op: 2020-04-06
Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). .. Lees meer

Aanvraagloket voor de NOW is open


Geplaatst op: 2020-04-06
Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht. .. Lees meer

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?


Geplaatst op: 2020-04-05
Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? .. Lees meer

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen


Geplaatst op: 2020-04-03
Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was. .. Lees meer

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?


Geplaatst op: 2020-04-03
Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven. .. Lees meer

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek


Geplaatst op: 2020-04-03
Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner. .. Lees meer

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!


Geplaatst op: 2020-04-02
Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check. .. Lees meer

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO


Geplaatst op: 2020-04-01
RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de S&O-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis. .. Lees meer

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen


Geplaatst op: 2020-03-31
Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt. .. Lees meer

Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona


Geplaatst op: 2020-03-31
Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt. .. Lees meer

Compensatie ouders voor kosten kinderopvang


Geplaatst op: 2020-03-31
Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren. .. Lees meer

Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?


Geplaatst op: 2020-03-31
Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan? .. Lees meer