t
0344 647 000
|

Nieuws

Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend


Geplaatst op: 2021-01-19
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kunt u als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor uw privégebruik. .. Lees meer

Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR


Geplaatst op: 2021-01-19
Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar kun je hiervoor ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken? .. Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021


Geplaatst op: 2021-01-18
Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800. Onder welke voorwaarden mag u deze vergoeding verstrekken? .. Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd


Geplaatst op: 2021-01-18
Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € 46.000. .. Lees meer

Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd


Geplaatst op: 2021-01-15
De nieuwe salariseisen voor kennismigranten zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant. .. Lees meer

Geen mondkapje, geen loon


Geplaatst op: 2021-01-15
De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als chauffeur voor een banketbakkerij. .. Lees meer

Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?


Geplaatst op: 2021-01-14
Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. In dit artikel gaan we dieper in diverse mogelijkheden die u als werkgever hebt ten aanzien van het fietsgebruik. Niet alle vormen vallen namelijk onder de lage bijtelling. .. Lees meer

Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever


Geplaatst op: 2021-01-13
Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de WKR tot coronagerelateerde regelingen. Welke tien wijzigingen springen in het oog? .. Lees meer

Subsidiepot elektrische auto alweer leeg


Geplaatst op: 2021-01-12
De subsidiepot voor particulieren die een nieuwe elektrische auto aanschaffen, is alweer leeg. Dit blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert. .. Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2021


Geplaatst op: 2021-01-12
Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in? .. Lees meer

Nieuwe subsidie zonnepanelen en windturbines


Geplaatst op: 2021-01-11
Er is in 2021 € 40 miljoen extra subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die kleinschalig energie opwekken met zonnepanelen en windturbines. De subsidie wordt gerealiseerd via een uitbreiding van de bestaande Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). .. Lees meer

Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!


Geplaatst op: 2021-01-11
Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren. .. Lees meer

Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI


Geplaatst op: 2021-01-08
Om fraude met giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) te voorkomen wordt vanaf dit jaar, 2021, de controle op deze giften strenger. .. Lees meer

Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten


Geplaatst op: 2021-01-08
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. Door de sterke waardestijging van woningen is het nog belangrijker om op te letten dat met waardedrukkende factoren voldoende rekening is gehouden. .. Lees meer

Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering?


Geplaatst op: 2021-01-07
Bent u een gepensioneerd dga en staat uw bv er niet goed voor? Dan heeft u wellicht de neiging af te zien van uw pensioen. Dat kan belastingheffing echter niet voorkomen, zo blijkt uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. .. Lees meer

Meer investeringsvoordelen in 2021


Geplaatst op: 2021-01-06
Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK). .. Lees meer

Subsidie elektrische auto, wees er snel bij!


Geplaatst op: 2021-01-05
Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Degenen die subsidie voor een nieuwe elektrische auto willen hebben, moeten wel opschieten. Alleen de eerste 277 aanvragen worden gehonoreerd. .. Lees meer

Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling


Geplaatst op: 2021-01-05
Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar. .. Lees meer

Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022


Geplaatst op: 2021-01-04
Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt. .. Lees meer